Privacy- en cookiebeleid

COREGEO® LIMITED PRIVACYVERKLARING

OVER DEZE VERKLARING

Coregeo® Limited zet zich in voor het beschermen van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming. Lees het zorgvuldig door.

De wet op de gegevensbescherming zegt dat de persoonlijke informatie die wij over u bewaren:

 • Wettelijk, eerlijk en op een transparante manier wordt gebruikt.
 • Verzameld wordt voor geldige doeleinden die wij u duidelijk hebben uitgelegd en niet wordt gebruikt op een manier die niet in aansluiting is met deze doeleinden.
 • Relevant is voor de doeleinden waarover wij u hebben verteld en beperkt wordt tot die doeleinden.
 • Nauwkeurig is en up-to-date wordt gehouden.
 • Uitsluitend zo lang als nodig is voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd wordt bewaard.
 • Veilig wordt behandeld.

Als u vragen heeft over deze mededeling of hoe wij persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 1.2.

1 INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij zijn Coregeo® Limited. Ons geregistreerde kantoor is gevestigd in Henwood House, Henwood, Ashford, Kent, TN24 8DH en ons geregistreerde bedrijfsnummer is 03812840.

1.2 Als u vragen heeft, onze contactgegevens zijn:

1.1.1 Orwell Place, 172 Tonbridge Road, Wateringbury, Kent ME18 5NS

1.1.2 +44 1622 816999

1.1.3 info@coregeo.co.uk

2 WEDSTRIJDINFORMATIE EN ANDERE CORRESPONDENTIE

2.1 Als u bij ons deelneemt aan een wedstrijd of loting (of iemand die een wedstrijd of samenwerking met ons begint) zullen er persoonlijke gegevens over u zijn met betrekking tot die inzending, zoals uw naam, contactgegevens, inschrijvingsgegevens en correspondentie met ons over de inzending. We kunnen ook informatie vragen over bepaalde voorkeuren, zoals uw favoriete winkel.

2.2 Wij (of de partner die de wedstrijd leidt) hebben bepaalde informatie nodig om inzendingen te accepteren en u moet deze informatie verstrekken om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd of prijsvraag met ons, als u dat niet doet, kan uw inzending niet worden geaccepteerd. Wedstrijdinformatie zal in het algemeen aangeven welke informatie strikt noodzakelijk is wanneer de relevante informatie van u wordt verzameld, maar in het bijzonder moet u uw naam en contactgegevens opgeven.

2.3 Andere correspondentie of interactie (bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, post, SMS of via onze website) tussen u en ons zal persoonlijke informatie (zoals namen en contactgegevens) in die correspondentie opnemen. Het kan gaan om vragen, beoordelingen, vervolgcommentaar of klachten die door of tegen u zijn ingediend en geschillen met u of uw organisatie.

2.4 Wij zullen deze informatie bewaren en gebruiken om wedstrijden te organiseren, om te voldoen aan wettelijke vereisten voor ons om bepaalde gegevens bij te houden of bepaalde controles uit te voeren, en/of voor onze legitieme belangen bij de behandeling van een klacht of onderzoek en het beheer van uw (of uw organisaties) account of bestelling en alle diensten die wij aanbieden, evenals om ons aanbod te bekijken en te verbeteren, met inbegrip van het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden.

2.5 Als u een winnaar van de wedstrijd bent, kunnen wij uw naam en locatie op onze website publiceren of op andere wijze openbaar maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor onze legitieme belangen in het openbaar maken van de wedstrijd.

2.6 Wanneer uw gegevens betrekking hebben op een wedstrijd, worden ze bewaard gedurende een periode van maximaal 12 maanden na afloop van de wedstrijd om ons in staat te stellen eventuele vragen of claims af te handelen.

2.7 Alle andere informatie wordt over het algemeen tot 24 maanden na onze laatste correspondentie bewaard.

3 MARKETING

3.1 Wij kunnen uw naam en contactgegevens (zoals uw e-mailadres, telefoonnummer of adres) verzamelen om u nieuwsbrieven te sturen over de merken die wij vertegenwoordigen. Wij kunnen dit rechtstreeks van u of via een derde partij verzamelen. Als een derde partij uw naam en contactgegevens heeft verzameld, zullen zij deze gegevens alleen aan ons doorgeven voor marketingdoeleinden als u ermee instemt dat zij dit doen.

3.2 U heeft altijd het recht om af te zien van het ontvangen van onze marketing. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de in paragraaf 1.2 hierboven vermelde contactgegevens. Als wij u marketingmails sturen, bieden wij u altijd de mogelijkheid om u af te melden, zodat u zich kunt afmelden voor verdere marketingmails. Als u zich afmeldt voor ons marketingmateriaal wordt u toegevoegd aan onze suppressielijst om ervoor te zorgen dat wij u niet per ongeluk verdere marketingmails sturen.

3.3 Als u als bedrijf handelt, gebruiken wij uw contactgegevens voor zover dat nodig is voor onze legitieme belangen in de marketing naar u toe en het bijhouden van een lijst van potentiële klanten.

3.4 Als u niet als bedrijf handelt, zullen wij alleen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden met uw toestemming (of wij uw gegevens rechtstreeks van u hebben verzameld, of via een derde partij).

3.5 Wij delen uw naam of contactgegevens nooit met niet-verwante derden voor marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben om uw gegevens te delen met die specifieke derden. Wij maken wel gebruik van externe dienstverleners om onze marketing uit te zenden, maar wij staan hen alleen toe om die informatie te gebruiken in onze instructies en waar zij ermee hebben ingestemd om de informatie vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen.

3.6 Wij bewaren uw gegevens op onze marketinglijst totdat u zich afmeldt, waarna wij u aan onze suppressielijst toevoegen. We houden die suppressielijst voor onbepaalde tijd bij om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om ervoor te zorgen dat we u niet per ongeluk meer marketing sturen.

4 WEBSITE INFORMATIE

4.1 Wij kunnen informatie over u en uw gebruik van onze website verzamelen via technische middelen zoals in, webpage tellers en andere analytics tools. Wij gebruiken dit voor zover nodig voor onze legitieme belangen bij het beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat deze effectief en veilig functioneert.

4.2 Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze Cookie Verklaring.

4.3 Wij bewaren deze website informatie over u tot de betreffende cookie verloopt.

4.4 Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze merkenpartnernetwerken en filialen. Als u een link naar een van deze websites volgt, gelieve er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstrekt.

5 INHOUD

5.1 Dit is informatie over u die u verstrekt wanneer u inhoud op onze website plaatst. Dit kan recensies, foto's, video's en andere inhoud omvatten die u op onze website plaatst.

5.2 Wij kunnen deze informatie weergeven en publiceren op onze platforms als onderdeel van ons contract met u of als dit nodig is voor onze legitieme belangen in het verstrekken van inhoud aan onze gebruikers.

5.3 Deze informatie wordt bewaard zolang u een account bij ons heeft en kan voor onbepaalde tijd worden bewaard en weergegeven nadat u uw account hebt afgesloten. U kunt verzoeken dat uw inhoud wordt verwijderd door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in paragraaf 1.2 hierboven zijn vermeld.

6 WERKNEMERSINFORMATIE

6.1 Als u voor een van onze klanten, leveranciers, licentiehouders, telers of andere zakelijke partners werkt, kunnen de gegevens die wij over u verzamelen uw contactgegevens, gegevens over uw dienstverband en onze relatie met u bevatten. Deze informatie kan rechtstreeks van u worden verzameld of door uw organisatie worden verstrekt. Uw organisatie zou u moeten hebben geïnformeerd dat uw informatie aan ons zou worden verstrekt en u naar dit beleid hebben doorverwezen. Wij gebruiken dit als dit nodig is voor onze legitieme belangen in het beheer van onze relatie met uw organisatie. Als wij een zakelijke relatie met u of uw organisatie hebben, kunnen wij informatie over u ontvangen van uw organisatie.

6.2 Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar na het einde van onze relatie met uw organisatie.

7 SOLLICITANTEN

7.1 Wij verzamelen en bewaren informatie over sollicitanten, waaronder informatie die u ons in uw sollicitatie verstrekt, of die u ons verstrekt door wervingsbureaus, evenals informatie over u van scheidsrechters die u ons verstrekt.

7.2 Wij gebruiken dit voor zover nodig om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan, en voor onze legitieme belangen bij het beoordelen van kandidaten en het vastleggen van onze wervingsactiviteiten, en voor zover nodig om onze arbeidsrechtelijke verplichtingen en rechten uit te oefenen en uit te voeren.

7.3 Als u succesvol bent in uw sollicitatie, worden uw gegevens gebruikt en bewaard in overeenstemming met onze interne privacyverklaring. Indien u op dit moment voor ons werkt, of in het verleden voor ons heeft gewerkt, kunt u een kopie hiervan bij ons opvragen. Als u niet succesvol bent in uw sollicitatie, worden uw gegevens tot

12 maanden na afloop van de betreffende wervingsronde bewaard.

7.4 U moet bepaalde informatie (zoals uw naam, contactgegevens, beroeps- en opleidingsgeschiedenis) verstrekken, zodat wij uw aanvraag volledig in behandeling kunnen nemen. Als u niet al deze informatie hebt verstrekt, kunnen wij contact met u opnemen om hierom te vragen. Als u deze informatie niet wenst te verstrekken, is het mogelijk dat wij uw aanvraag niet goed in overweging kunnen nemen.

7.5 Als u door een sollicitant als referentie wordt vermeld, bewaren wij uw naam, contactgegevens, professionele informatie over u (zoals uw werkgever en functie) en gegevens over uw relatie met de sollicitant. Wij zullen deze informatie gebruiken voor zover dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen bij de beoordeling van kandidaten en voor zover dat nodig is om onze arbeidsrechtelijke verplichtingen en rechten uit te oefenen en uit te voeren. Uw gegevens worden naast de gegevens van de sollicitant bewaard.

7.6 Als u door iemand die voor ons werkt als contactpersoon in noodgevallen wordt vermeld, bewaren wij uw naam, contactgegevens en gegevens van uw relatie met die werknemer. Wij zullen dit gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig om onze verplichtingen uit hoofde van het arbeidsrecht na te komen, om de vitale belangen van die werknemer te beschermen en voor onze legitieme belangen bij het beheer van onze relatie met die werknemer. Uw gegevens worden bewaard totdat deze door die werknemer worden bijgewerkt, of we geen contact meer hoeven op te nemen met die werknemer nadat hij of zij voor ons is gestopt met werken.

8 JURIDISCHE CLAIMS

8.1 Wanneer wij van mening zijn dat er een risico bestaat dat wij ons genoodzaakt zien om juridische claims te verdedigen of in te dienen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren voor zover dat nodig is voor onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat wij op de juiste wijze juridische claims kunnen indienen of verdedigen. Het kan ook nodig zijn om deze informatie te delen met onze verzekeraars of juridische adviseurs. Hoe lang we deze informatie bewaren hangt af van de aard van de claim en hoe lang we denken dat er een risico bestaat dat we een claim moeten verdedigen of instellen

9 ANDERE SOORTEN INFORMATIE

9.1 Wij kunnen ook informatie over u ontvangen uit de volgende bronnen:

9.1.1 Onze dienstverleners. Wij werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld reclamepartners en PR-bureaus) die ons informatie over u kunnen verstrekken, die wij op de hierboven beschreven wijze kunnen gebruiken.

9.1.2 Door ons gekochte bedrijven. Als wij een ander bedrijf, of substantieel alle activa die oorspronkelijk uw informatie in ons bezit hadden, hebben verworven, zullen wij de informatie die u aan hen hebt verstrekt, of die zij op een andere manier over u hadden, in ons bezit hebben en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

9.1.3 Onze andere kanalen. Dit is informatie die wij over u ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die wij beheren of van de andere diensten of producten die wij leveren. In dit geval zullen wij u op de hoogte hebben gebracht wanneer wij die gegevens hebben verzameld als wij van plan zijn om die gegevens intern te delen en te combineren met gegevens die op deze website worden verzameld. We hebben u dan ook verteld voor welk doel we uw gegevens zullen delen en combineren.

9.2 Wij verzamelen geen "speciale categorieën" van meer gevoelige persoonlijke informatie over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens, evenals informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen).

10 VOOR WELKE ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

10.1 Veelvoorkomend gebruik van uw informatie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Hoewel wij in beperkte omstandigheden uw informatie kunnen gebruiken omdat u daar specifiek mee heeft ingestemd, gebruiken wij uw informatie in het algemeen op de manieren die in deze mededeling worden beschreven omdat:

10.1.1 wij een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, moeten uitvoeren.

10.1.2 wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.1.3 het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en rechten hebben geen voorrang op die belangen.

10.1.4 We uw belangen (of die van iemand anders) moeten beschermen of waar dat nodig is in het algemeen belang (hoewel deze omstandigheden waarschijnlijk zeldzaam zijn).

10.2 Wijziging van doel. We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, zoals uiteengezet in deze kennisgeving, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat deze reden in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

11 HET DELEN VAN UW INFORMATIE

Wij werken met vers-merken om hun producten op de markt te brengen. Waar wij uw informatie met betrekking tot een specifiek merk bewaren, zijn wij verantwoordelijk voor de beslissingen over de manier waarop wij uw informatie gebruiken en voor het veilig bewaren van uw informatie terwijl deze onder onze controle is. Als u vragen heeft over hoe wij uw informatie gebruiken zoals beschreven in deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals beschreven in paragraaf 1.2 hierboven. Als we uw informatie delen met die merkeigenaren, zullen we dit alleen doen als dit is toegestaan onder de wet op de gegevensbescherming, en de merkeigenaren zullen dan rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van die informatie.

Naast het bovenstaande kunnen wij uw informatie ook delen met andere derde partijen, waaronder externe dienstverleners en andere entiteiten in onze groep. Derden zijn verplicht om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden

11.1 Waarom zouden wij uw persoonlijke gegevens delen met derden?

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze overeenkomsten met u af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen, of wanneer we daar een ander legitiem belang bij hebben. Dit kan de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties omvatten met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

11.2 Welke externe dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens?

Het kan ook nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te delen met derde dienstverleners (inclusief aannemers en aangewezen agenten) zodat zij hun diensten kunnen uitvoeren.

De volgende activiteiten worden (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerd door externe dienstverleners: juridisch advies, wedstrijdadministratie, IT-diensten.

11.3 Wanneer kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met andere entiteiten van de groep?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere entiteiten van onze groep in het kader van onze regelmatige rapportering over de prestaties van de onderneming, in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep, en voor het onderhoud van het systeem en de hosting van gegevens.

11.4 Hoe veilig is uw informatie bij externe dienstverleners en andere entiteiten van onze groep?

Al onze externe dienstverleners en andere entiteiten in de groep zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer derden uw persoonlijke informatie namens ons als "gegevensverwerkers" verwerken, mogen zij dit alleen in opdracht van ons doen en wanneer zij ermee hebben ingestemd om de informatie vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen.

11.5 Hoe zit het met andere derden?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere derden, bijvoorbeeld in het kader van de mogelijke verkoop of herstructurering van het bedrijf, indien nodig in verband met de doeleinden waarvoor uw informatie is verzameld. Het kan ook nodig zijn om uw persoonlijke informatie te delen met een toezichthouder of om op een andere manier te voldoen aan de wet.

12 WAAR WE UW GEGEVENS OPSLAAN

12.1 Ons hoofdkantoor is gevestigd in Wateringbury en ons belangrijkste datacenter bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Echter, indien nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren of voor onze bredere zakelijke doeleinden, kan de informatie die wij over u hebben, worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU. Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU werkt en voor een van onze dienstverleners werkt.

12.2 Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring wordt behandeld.

12.3 Sommige landen of organisaties buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU waarvoor wij uw informatie kunnen overdragen, hebben een "adequaatheidsbesluit", wat betekent dat de EU van mening is dat zij over een adequate gegevensbeschermingsregeling beschikken. Deze zijn te vinden op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/... Als wij gegevens doorgeven aan landen of organisaties buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU die volgens de EU niet over een adequate gegevensbeschermingsregeling beschikken, zullen wij ervoor zorgen dat passende waarborgen (bijvoorbeeld door de EU goedgekeurde modelclausules of een gegevensbeschermingsautoriteit) worden ingevoerd waar nodig. Voor meer informatie over deze waarborgen kunt u contact met ons opnemen.

13 GEGEVENSBEVEILIGING

13.1 Naast de hierboven beschreven maatregelen met betrekking tot het delen van uw informatie, hebben wij passende interne veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, gebruikt of geraadpleegd wordt op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt wordt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonlijke informatie alleen in opdracht van ons verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

13.2 Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk op de beveiliging van gegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder waar nodig op de hoogte brengen van een vermoede inbreuk.

14 HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

14.1 We hebben hierboven aangegeven hoe lang we verwachten dat we uw informatie zullen bewaren. In sommige omstandigheden kan het nodig zijn om uw informatie langer te bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de informatie hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

14.2 Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of wij deze doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

14.3 In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kan worden gebracht, in welk geval wij dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

15 UW RECHTEN

15.1 De wet op de gegevensbescherming geeft u een aantal rechten als het gaat om persoonlijke informatie die wij over u bewaren. De belangrijkste rechten worden hieronder uiteengezet. Meer informatie over uw rechten kunt u opvragen bij de Information Commissioner's Office (ICO). Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om dit te doen:

15.1.1 U moet op een duidelijke, transparante en begrijpelijke manier worden geïnformeerd over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken wij u de informatie in deze mededeling. Als u meer informatie wenst over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, laat het ons weten.

15.1.2 Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "verzoek om toegang tot de gegevens van de betrokkene"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u in ons bezit hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

15.1.3 Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren te laten corrigeren.

15.1.4 Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is voor ons om door te gaan met de verwerking ervan (het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te blijven gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen). U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder).

15.1.5 Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer wij ons baseren op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets met betrekking tot uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens op deze basis en wij geen dwingende legitieme basis hebben om dit te doen die uw rechten, belangen en vrijheden terzijde schuift (het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een juridische claim te verdedigen). U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke informatie verwerken voor directe marketing doeleinden.

15.1.6 Verzoek om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

15.1.7 Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij, waar u deze aan ons heeft verstrekt en wij ze gebruiken op basis van uw toestemming, of om een contract met u uit te voeren, en wij verwerken ze op geautomatiseerde wijze.

15.1.8 Intrekking van de toestemming. In de beperkte omstandigheden waarin wij vertrouwen op uw toestemming (in tegenstelling tot de andere hierboven beschreven grondslagen) voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk toestemming hebt gegeven, tenzij wij daar een ander legitiem belang bij hebben.

15.1.9 Een klacht indienen. Als u denkt dat wij uw informatie gebruiken op een manier die in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (als u in het Verenigd Koninkrijk bent, is dit de ICO).

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken of als u wilt dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, neem dan contact met ons op via de in paragraaf 1.2 hierboven vermelde contactgegevens.

15.2 Normaal gesproken zijn er geen kosten aan verbonden. U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in dergelijke omstandigheden weigeren om aan het verzoek te voldoen.

15.3 Wat wij van u nodig kunnen hebben. Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen de aard van uw verzoek te begrijpen, om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen.

15.4 Termijn. Neem uw verzoek op verantwoorde wijze in overweging alvorens het in te dienen. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Over het algemeen is dit binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, maar als de behandeling van het verzoek langer gaat duren, laten we u dit weten.

16 WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in onze privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail of anderszins aan u worden meegedeeld. Kijk regelmatig terug om updates of wijzigingen in onze privacyverklaring te zien.

Instagram Algemene Voorwaarden

Door uw receptenafbeelding in te sturen gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van privé Instagram-accounts.
 • Wij elke inhoud die in strijd is met de geest van de promotie of in strijd is met de richtlijnen in de algemene voorwaarden van Instagram van de website verwijderen en Instagram hierover informeren.
 • Gebruikers van Instagram zijn gebonden aan Instagrams algemene voorwaarden (https://help.instagram.com/478745558852511) die richtlijnen geven over illegale inhoud.

Cookiebeleid

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen door gebruik te maken van een cookiebestand dat op uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn essentieel voor de werking van de site.

Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De cookies die wij momenteel gebruiken zijn de volgende:

 • Sessiecookie: deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat u herkend wordt bij het verplaatsen van pagina naar pagina binnen onze website. Als u bijvoorbeeld een geregistreerde gebruiker bent, dan voorkomt het dat u zich op elke pagina afzonderlijk moet aanmelden. Het wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.
 • Google Analytics (__utma, __utma, __utmb, __utmc, __utmz): deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. De informatie omvat het tijdstip van het huidige bezoek, of u al eerder op de site bent geweest en welke site u hier heeft doorverwezen. We gebruiken deze informatie om onze publieksgrootte en gebruikspatroon in te schatten, zodat we onze site kunnen verbeteren door te begrijpen hoe mensen de site gebruiken. Klik hier voor meer informatie van Google over Google Analytics en uw privacy.
 • Cookies die door Facebook en Twitter worden geplaatst op pagina's waar hun respectievelijke "Deel" links zijn opgenomen op de pagina, en standaard Facebook cookies die worden geplaatst als u Facebook Connect gebruikt. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies door Facebooken klik hier voor informatie over het gebruik van cookies door Twitter.

U kunt cookies blokkeren door het activeren van de instelling in uw browser, waarmee u de instelling van alle of enkele cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot onze website of delen daarvan. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven zodra u onze site bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat de website effectief en veilig functioneert.

Wij gebruiken analytische cookies zoals Google Analytics voor interne doeleinden, deze cookies geven ons inzicht in de manier waarop bezoekers de site gebruiken. Deze data helpt ons om jou een betere gebruikerservaring aan te bieden.

We maken soms gebruik van tracking pixels die cookies plaatsen welke het mogelijk maken gerichtere online advertenties te plaatsen. Bij online adverteren is het gebruikelijk om dit soort cookies in te zetten.